ul. Kościuszki 4,33-380 Krynica-Zdrój,Polska

ZASADY REZERWACJI

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie,faksem,lub e-mailem. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Hotel Henryk zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

2. Rezerwację dokonuje się na osobę i ewentualnie firmę,która będzie dokonywać płatności.

3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej opłaty rezerwacyjnej (zadatku) za pobyt na konto ośrodka. Jednocześnie wpłata opłaty rezerwacyjnej (zadatku) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

4. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

5. Płatności należy dokonać do 3 dni od dnia wykonania rezerwacji lub,w terminie uzgodnionym z recepcją.

6. Niestawienie się Gościa w ośrodku  do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu,jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji (dla rezerwacji z przedpłatą).

7. Niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez przedpłaty),jeżeli nie ustalono inaczej.

8. Wszelkie reklamacje prosimy składać pisemnie w recepcji,listownie lub pocztą email (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych).

9. Pakiety rezerwowane są w ściśle określonych terminach bez możliwości ich modyfikacji.

10. Potwierdzony podczas rezerwacji nr pokoju może ulec zmianie bez powiadomienia Klienta pod warunkiem zaoferowania tego samego lub wyższego standardu pokoju.

REGULAMIN PŁATNOŚCI

Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 40% wartości pobytu do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w terminie wyznaczonym przez recepcję.

Wpłaty dotyczące rezerwacji w O.W. Henryk,ul. Kościuszki 4:

Bank Śląski

18 1050 1849 1000 0022 7521 7731

Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku na pobyt,na konto podane na stronie hotel-krynica.pl

Pozostałą należność wynikającą z zamówionych usług Gość powinien uregulować po zameldowaniu w Ośrodku,istnieje możliwość płatności kartą w recepcji.

W przypadku nie wpłacenia zadatku we wskazanym terminie rezerwacja zostanie anulowana.